כניסת לקוחות
נהיגה נכונה

מינהל תנועה-אגף הרישוי

תחום קציני בטיחות בתעבורה

 

 

 

אל        :    מנהלי החברות

                  קציני בטיחות בתעבורה

 

 

לידיעת:    שר התחבורה

                  המנהל הכללי

                 סמנכ"ל בכיר תנועה

                  מנהל אגף בכיר רישוי

 


הוראת נוהל ק"ב 6/11           יא' באייר תשע"א                        15.5.2011


 

הנדון: נוהל מספר 6 - עדכון

מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים

המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו

1.         מבוא

 

            א.        נוהל זה נועד לאפשר לבעל מפעל כהגדרתו בחלק י' לתקנות, לעקוב

                        אחר אופן הנהיגה של נהגים המועסקים על ידי המפעל כהגדרתו

                        בתקנות או הנוהגים ברכבו  (להלן – "הנהגים").

 

           ב.         בחודש יולי 2005 נכנס לתוקפו נוהל 6 שמטרתו נועדה לאפשר לבעלי    

                        חברות, קציני בטיחות בתעבורה ומנהלי תחבורה לעקוב אחר אופן     

                        הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו.

 

            ג.         למרות שהנוהל  שנוי במחלוקת ואף לא אושר לעיגון בחקיקה, ברוב

                        החברות בישראל הוחלט על יישומו.  במשך השנים שבהם פועל הנוהל

                        התקבלו במשרדי תחום קציני בטיחות מכתבים רבים בנושא ורובם

                        הביעו תמיכה גורפת בשיטה, לאור הניסיון שהצטבר בשנים אלו

                        בחברות.

 

            ד.        בדצמבר 2010 נערך סקר על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, אשר מצא כי

                        הציבור הישראלי רואה בשיטה כלי יעיל מאד לניטור הנהיגה, שינוי   

                        תרבות הנהיגה וצמצום הקטל בדרכים.

 

           ה.         לאור האמור ובכדי להגדיל את האפקטיביות שבהפעלתו הוחלט  

                        לשפר את הנוהל למען השגת מירב התועלת והצלחת השיטה, וזאת

                        לצורך העלאת המודעות והחשיבות של נושא מניעת הקטל בכבישים

                        ושמירה על נושא הבטיחות.

 

            ו.          תחילת הוראה זו מיום 01 בספטמבר 2011 והן באות במקומו של  

                        הנוהל מחודש יולי 2005.

 

2.        הבסיס החוקי

 

            א.        תקנה 587 ג (א) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961 (להלן–

                        "התקנות"), מאפשרת ל"רשות" "להורות לבעל מפעל או לקצין

                        הבטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות

                        במפעל לפי הוראות חלק זה".

 

            ב.         תקנה 585 (1) לתקנות, מחייבת את קצין הבטיחות לוודא כי "הנהגים

                        המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו, ימלאו אחר הוראות

                        פקודת התעבורה התקנות על פיה".

 

             ג.        תקנה 585  (8) לתקנות, מחייבת את קצין הבטיחות "לנהל כרטסת

                        ורשומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה "הרשות".

 

 

3.         דרישות הנוהל בגרסתו המתוקנת והמחודשת

 

מידות המדבקות והכיתוב עליהן:

 

המידות בס"מ

משאית + אוטובוס

רכב פרטי

 

מידות המדבקה

50 ס"מX 15

10 ס"מX 40

 

גובה אותיות הכיתוב

ס"מ   6.0

   2.5 ס"מ

 

גובה מספר הטלפון

6.0 ס"מ

4.5 ס"מ

 

 

 

רקע המדבקה – רקע המדבקה יהיה לבן בלבד על מנת שהכיתוב יבלוט בכל תנאי האור. השימוש במדבקות שקופות נאסר.

 

צבע הכיתוב – מלל המדבקה ומספר הטלפון יכתבו בצבע שחור/כחול כהה/אורנג' בלבד.

 

מיקום מספר הטלפון – יופיע בחלקה העליון של המדבקה והשאלה "איך הנהיגה שלי?" בחלקה התחתון.

 

מיקום המדבקה –  המדבקה תודבק במקום נראה לעין בחלקו האחורי ובצידו השמאלי של כלי הרכב, במידת האפשר.

 

זמינות המוקד – פעמים רבות אנו עדים לנהיגה מסוכנת דווקא בשעות בהן המפעל סגור ואין מי שישיב לטלפון. לפיכך מומלץ שמוקד קבלת הדיווחים יהיה  מאויש במשך כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, למעט יום הכיפורים על ידי מוקדן/ית אשר יקבל ישירות את הדיווח. באם קיים שימוש במשיבון - יש להתחייב להשיב על כל פנייה עד 24 שעות מזמן קבלתה.

 

צג שיחה מזוהה – יש לאסוף את מספר הטלפון מצג שיחה מזוהה ולהשוות אותו למספר שנמסר ע"י המדווח.

 

תסריט שיחה קבוע מראש – מומלץ להכין מראש את כל השאלות למדווח ובסדר קבוע. הדבר יבטיח איסוף כל המידע החיוני בצורה קצרה ועניינית תוך כדי שמירה על בטיחות מרבית.

 

חיסיון פרטי המדווח – יש לדאוג ולוודא כי פרטי המדווח יישארו חסויים בפני הנהג עליו התקבל הדיווח.

 

חובת תחקור – כל דיווח שמתקבל יתוחקר ע"י קצין הבטיחות תוך חובת הזנת תוכן ומסקנות אל  תוך מאגר נתונים הכולל בין השאר את התאריך בו הושלמה בדיקת הדיווח והטיפול בו.

 

מאגר הנתונים של נוהל 6 יוצג עפ"י דרישה בזמן ביקורת של מפקחי תחום  קציני בטיחות.

 

מדבקה מחומר מחזיר אור – מומלץ כי המדבקה תהיה עשויה מחומר מחזיר אור  או בכל חומר אחר המאפשר את קריאת הכיתוב גם בשעות הלילה.

 

חיוג מקוצר – מומלץ כי מספר הטלפון להתקשרות יהיה בעל חיוג מקוצר (כוכבית) דבר המקל מאד את פעולת החיוג ומונע סיכון מיותר. ראוי לציין כי יש לכך סימוכין מחקריים ונמצא כי בחברות עם מספרים מקוצרים התקבלו יותר דיווחים והתרחשו פחות תאונות.

 

 

4.        אופן העברת הדיווחים

 

            אופן ביצוע המעקב לא משתנה למעט הדרישות שהוכנסו לנוהל עבור ספק

            חיצוני, הכוללות את היכולת שלו לאפשר לתחום קציני בטיחות לצפות

            בנתונים בכל עת והוא יתבצע באופן הבא:

 

קצין הבטיחות יעביר למשרד התחבורה דיווח בכתב (דואר רגיל או אלקטרוני) חצי שנתי הכולל את הנתונים הבאים:

 

א.        כמות תאונות הדרכים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת

            בחלוקה לתאונות קטלניות, תאונות עם נפגעים, תאונות עם נזק

            בלבד.

 

ב.        כמות הדיווחים בהשוואה  לתקופה המקבילה בשנה הקודמת,

            התפלגות הדיווחים עפ"י תקלות טכניות, מחמאות, תלונות לסוגיהן.

 

ג.         הדיווחים והמידע שימסרו לא יועברו למשטרה ויחייבו טיפול בצורה פנים ארגונית בהשגחת תחום קציני בטיחות.

 

ד.        הדו"ח התקופתי יציין את מספר הנהגים אשר קיבלו תלונה אחת, שתי תלונות, שלוש תלונות וכו'.

            הדו"ח יכלול את שמם של הנהגים עליהם התקבל הדיווח כאשר במקרים חריגים, וכאשר יימצא כי נהג קיבל 5 דיווחים ומעלה בשנה,  תתבקשנה הבהרות לגבי הצעדים שננקטו.

 

ה.        מפעל (כהגדרתו בתקנה 579 לתקנות התעבורה) העושה שימוש בשירות נוהל 6 של ספק חיצוני, מחויב לאפשר כניסה למאגר נתונים אינטרנטי הכולל את כל הנתונים המופיעים בסעיף ה' הנ"ל. ספק אשר לא יוכל לאפשר לתחום קציני הבטיחות להיכנס למערכת ולסקור את הנתונים הנדרשים בכל שלב ובזמן אמת, לא יוכל להעניק את שירותי "נוהל 6" לקציני הבטיחות במפעלים שנמצאים תחת פיקוח התחום.

 

ו.         בהתקשרות עם ספק חיצוני אשר מעניק שירותי נוהל 6 לחברות ייעשה שימוש במספר מקוצר (כוכבית) וזאת כדי להקל את פעולת הדיווח ועל מנת לצמצם את ריבוי מספרי הטלפון לביצוע הנוהל.

 

ז.         כל מנכ"ל חברה/קצין בטיחות בתעבורה מחויב להעביר לתחום קציני בטיחות, בתוך 30 יום ממועד תחילת הוראת הנוהל, את מספר הטלפון לצורך דיווח על תלונות, כולל התקשרויות עם ספק חיצוני.

 

 

 

 

                                                                                                            בכבוד רב,

 

 

                                                                                                             ג'קי   לוי

                                                                                             מנהל תחום קציני בטיחות

                                                                                                             והרשות

 

 

 

 

..241-11

חוק נוהל 6
חדשות